ติดต่อเรา

 

logo dlf

สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตั้งอยู่เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์ 02 282 6734 โทรสาร 02 282 6735 สายด่วน 1399

E-mail : info@dltv.ac.th

 

logo dltv

สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ซ.หัวหิน35 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ 03 251 5457-8 โทรสาร 03 251 5951

E-mail : dltv@dltv.ac.th, web@dltv.ac.th