แจ้งปัญหาการใช้งาน
 1. โดย วรุณยุพา อิสระนูวัฒน์ ( warunyupa_19@hotmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 15.03.21

  ต้องการเข้ารหัสเพื่อสอบถาม

  แนะนำคุณวรุณยุพา กดลืมรหัสผ่าน กรอกข้อมูลอีเมลที่ต้องการ Reset รหัส และทำการแก้ไขรหัสผ่านอีเมลที่ได้รับ ตามขั้นตอนดังภาพ (หากยังไม่สามารถใช้งานได้ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-515457 57 ถึง 8 ต่อ 1131) ขอบคุณค่ะ   


 2. โดย สันติ ไชยปัญญา ( skp198737@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ติดต่อสอบถาม | 13.03.21

  VDO การเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  สามารถรับชมได้ช่องทางใดบ้าง ขอบคุณครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถรับชมผ่านช่องทาง Youtube โดยพิมพ์ DLTV13 channel ,DLTV14 channel และ DLTV15 channel ขอบคุณค่ะ


 3. โดย นางศิริวรรณ จิวประสาท ( 9999pook.pooky@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 14.02.21

  หาคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ชั้นป 3 ไม่เจอค่ะ
  หาได้ที่ไหนค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สสวท.ดำเนินการผลิตรายการและนำส่งให้ทางสถานีฯนำออกอากาศ ไม่มีการนำส่งแผนของรายวิชา หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมแนะนำติดต่อ สสวท.ค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ


 4. โดย นางศิริวรรณ จิวประสาท ( 9999pook.pooky@gmail.com ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 08.02.21

  หาแผนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2 ได้จากที่ไหนค่ะ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รายวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ภาคเรียนที่ 2 ดังกล่าว เป็นของชั้นเรียนอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ


 5. โดย ณัฐภัทร ราชบรรเทา ( nuttaplus@g.strschool.ac.th ) แก้ไขแล้ว
  ด้านบทเรียน | 03.02.21

  วิชาการงานอาชีพ ม.1 เรื่อง วิธีการเลือกซื้ออาหารสด
  https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/31904
  ใส่ใบความรู้ผิด กลายเป็น ใบความรู้ เรื่อง คุณค่าของอาหารกับการดำรงชีวิต ครับ แก้ด้วยครับ

  ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดใบความรู้ รายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยค่ะ ขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ ขอบคุณค่ะ