ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 61
แผนการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครูผู้สอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กําหนดการรายชั่วโมง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยการเรียนรู้ 3. 4 จุดเน้น
หน่วยการเรียนรู้ 4. ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
เรื่อง 4.1 ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
  ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
หน่วยการเรียนรู้ 6. การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
หน่วยการเรียนรู้ 7. การอ่านเขียนอย่างไรให้รู้ภาษา
หน่วยการเรียนรู้ 8. การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
เรื่อง 8.1 การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
  การสร้างครูต้นกล้าสู่การปฏิบัติที่ดี
หน่วยการเรียนรู้ 9. Science
หน่วยการเรียนรู้ 10. Numeracy
หน่วยการเรียนรู้ 11. Cross-curriculum
หน่วยการเรียนรู้ 12. Social Studies
หน่วยการเรียนรู้ 13. Literacy
หน่วยการเรียนรู้ 14. Assessment
เรื่อง 14.1 Assessment
  Assessment 1/2
  Assessment 2/2
หน่วยการเรียนรู้ 15. Early-Year
หน่วยการเรียนรู้ 16. Music and Art
เรื่อง 16.1 Music and Art
  Music and Art 1/2
  Music and Art 2/2
หน่วยการเรียนรู้ 17. PSHE and Sport

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ