ข้อเสนอแนะ

Posted by chanatip-p@msn.com | 22 พ.ค. 61
1,572 views

การเรียนแบบใหม่เป็นการใช้เทปการสอน ทำให้ครูต้นทางกับนักเรียนปลายทางไม่ได้สื่อสารกัน ถ้าเป็นแบบเก่ามีการแสดงผลงานของนักเรียนเพื่อการพัฒนางานของนักเรียนเอง และครูผู้สอนยังสามารถยืดหยุ่น เวลาในการสอนได้ แบบใหม่เหมือนกับเป็นการเร่งสอนให้จบๆนักเรียน เรียนไม่ค่อยทัน และใบงานที่ให้ไว้กับการสอนไม่เหมือนกันเด็กปลายทางเลยไม่ได้ทำกิจกรรมพร้อมกับเพื่อนปลายทาง (ในบางวิชาคะ)

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ