ใบงาน

Posted by Supawadeemetha@gmail.com | 01 มิ.ย. 61
996 views

ใบงานวิชาภาษาอังกฤษบางครั้งไม่ตรงกับที่ครูต้นทางสอน เด็กๆๆอยากทำบางอันไม่สามารถทำได้ค่ะ อยากให้ครูต้นทางสอนให้ตรงกับใบงานสื่อพระเทพค่ะ  ขอบคุคณค่ะ

2 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. Supawadeemetha@gmail.com | 01.06.61
    ใบงานวิชาภาษาอังกฤษบางครั้งไม่ตรงกับที่ครูต้นทางสอน เด็กๆๆอยากทำบางอันไม่สามารถทำได้ค่ะ อยากให้ครูต้นทางสอนให้ตรงกับใบงานสื่อพระเทพค่ะ ขอบคุคณค่ะ
  2. Supawadeemetha@gmail.com | 01.06.61
    ใบงานวิชาภาษาอังกฤษบางครั้งไม่ตรงกับที่ครูต้นทางสอน เด็กๆๆอยากทำบางอันไม่สามารถทำได้ค่ะ อยากให้ครูต้นทางสอนให้ตรงกับใบงานสื่อพระเทพค่ะ ขอบคุคณค่ะ