สังคม ม.ต้น ดูย้อนหลัง ไม่มีภาพ

Posted by c.sak2201@gmail.com | 16 ก.ค. 61
730 views

เข้าดูย้อนหลังปีการศึกษาที่ผ่า่นๆมาไม่ได้ค่ะและระดับมัธยมยศึกษาตอนต้นยังเข้าดูย้อนหลังไม่ได้ค่ะทำอย่างไรครับ ขอความกรุณาบอกวิธีด้วยครับ

1 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

  1. c.sak2201@gmail.com | 16.07.61
    เข้าดูย้อนหลังปีการศึกษาที่ผ่านๆมาไม่ได้ครับและระดับมัธยมยศึกษาตอนต้นยังเข้าดูย้อนหลังไม่ได้ครับ +++