แจ้งปัญหาของผมเรื่องการใช้งานครับ

Posted by adisak@wbk.ac.th | 22 ก.ค. 61
1,019 views

เนื่องจากเทอมหน้า ที่โรงเรียนผมครูไม่พอให้แยกสอนตามรายวิชา จึงจะจัดให้ครูสอนประจำชั้น และที่โรงเรียนอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV ที่เคยได้รับเสียนานหลายปีแล้วจึงไม่ได้ใช้ DLTV ในการสอน ทำให้ไม่รู้รายละเอียดการใช้งาน จึงจะขอรบกวนสอบถามครับ

1. ผมจะหาปฏิทินวิชาการ ที่ระบุว่ามีการจัดกิจกรรมวันไหน สอบกลางภาค ปลายภาคเมื่อไหร่  ได้จากตรงไหน

2. จากที่เปิดดูในเวป http://dltv.ac.th/channels/tv และ http://cer.dltv.ac.th/obec_cer/ จะมีแผนการสอน สื่อการสอน ใบงานและใบความรู้ให้ดาวน์โหลดไม่ครบวิชา แล้วผมจะสามารถหาล่วงหน้าได้จากที่ไหน

3.  จากที่เปิดเวป  http://dltv.ac.th/channels/tv ในระดับมัธยมต้น ในหลาย ๆ วิชา ไม่พบวีดีโอการสอน ไม่มีใบงานและใบความรู้ให้ดาวน์โหลด ผมจะสามารถหาใบความรู้ ใบงานได้จากที่ไหนครับ

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ