สอนคละชั้น

Posted by waraphorntt@gmail.com | 29 ส.ค. 61
810 views

ปีการศึกษานี้ ได้รับมอบหมายให้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ซึ่งเป็นการสอนคละชั้น และได้สอนทุกรายวิชา ปัญหาเพราะครูไม่ครบชั้นเรียน

ซึ่งเนื้อหาก็แตกต่างกัน ทำให้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เป็นไปได้ลำบาก  แต่ก็พยายามที่จะดาวน์โหลดเนื้อหาสื่อการสอนและใบงานเตรียมไว้ล่วงหน้าของแต่ละระดับชั้นและให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันไปพร้อมๆกัน  อยากได้ข้อเสนอแนะสำหรับปัญหานี้มากๆค่ะ 

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ