ปัญหาการปรับเว็บใหม่

Posted by ling_pa@hotmail.com | 03 พ.ย. 61
609 views

ปรับเว็บใหม่ หาใบงานยากมาก สำหรับคนที่สอน 3 ห้องทุกวิชา ไม่ได้ลดภาระงาน เสียเวลาในการหาใบงานมาก บางวิชาก็ไม่มี ต้องไปกดหาตามรายวัน ซึ่งไม่ทันกับบทเรียน ยิ่งต้องทำงานสอนเสริมอื่นๆอีก อยากให้ปรับปรุงโดยการ ปรับใบงานให้หาง่าย เร็วขึ้นมีทั้งหมดทุกวิชา เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการบันทึกเทปนั้นควรลดการถ่ายภาพไปที่นักเรียนในห้อง ควรให้ความสำคัญกับใบงานนักเรียนได้จดบันทึกทันเวลา ไม่เบื่อหน่ายในการเรียน

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ