ให้เรียนจาก DLTV แต่ไม่สามารถโหลดคู่มือ 2/2561

Posted by m2500 | 20 ธ.ค. 61
596 views

มีคณะกรรมการมานิเทศติดตามเรื่องการสอน DLTV 

แต่โรงเรียนปลายทางไม่สามารถเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ ให้ตรงกับ รร.ต้นทาง

เพราะไม่มีแผนการสอนหรือใบงานให้โหลด แต่ละวิชาก็มีมาไม่ครบหน่วยการเรียนรู้

สามารถช่วยเหลือหรือแก้ไขอย่างไรได้บ้างค่ะ

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ