เรียนต่อต่างประเทศกับทาง APEX Education

Posted by awachi | 30 ธ.ค. 61
642 views

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เรียนต่อต่างประเทศ

 

APEX เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อ เเนะนำ เรียนต่อต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในหลากหลายสาขาวิชาซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ในต่างประเทศมาโดยตรงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

เราจะไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น สิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมพร้อมมีดังนี้

อายุ 18 ปีขึ้นไป
ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
หนังสือรับรองการทำงาน (บางคณะต้องการประสบการณ์ทำงานด้วย)
หนังสือรับรอง (Letters of Recommendation) จากอาจารย์หรือที่ทำงานอย่างน้อย 2 ฉบับ
ประวัติย่อหรือ เรียงความ (Resume’ / Essay) หัวข้อ” ทำไมถึงสนใจไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร”
เอกสารการเรียนหรือฝึกงานอื่นๆ (ถ้ามี)
รูปถ่าย
สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต)
สำหรับผู้ที่ไม่มีผลสอบ IELTS/TOEFL บางมหาวิทยาลัยสามารถสมัครเข้าได้เลยโดยไปเรียนภาษากับมหาวิทยาลัยนั้นๆ และสามามารถเข้าศึกต่อในระดับปริญญาตรีหรือโทได้ทันทีเมื่อจบภาษาอังกฤษระดับสูงของมหาวิทยาลัย
สำหรับผู้ไม่มีผลสอบ GMAT/ หรือ GRE ก็สามารถสมัครเข้าเรียนได้เช่นกัน ในบางมหาวิทยาลัยไม่ต้องผลเหล่านี้ในการสมัครเข้าศึกษา สามารถสอบยื่นเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ