อยากเสนอให้กล้องจับภาพโดยเน้นกระดาน

Posted by p_dapuy@hotmail.com | 14 ม.ค. 62
602 views

เมื่อนักเรียนปลายทางจดบันทึกแต่กล้องตัดภาพไปที่บรรยากาศการเรียนของนักเรียนต้นทาง  ทำให้การเรียนของนักเรียนชั้น ป.1ของโรงเรียนปลายทางในถิ่นทุรกันดารมีความยากขึ้น และทำให้นักเรียนขาดความสนใจ

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ