การเรียนโดยเน้นสื่อ

Posted by p_dapuy@hotmail.com | 30 ม.ค. 62
625 views

อยากให้กล้องจับภาพโดยเน้นกระดานหรือเนื้อหาที่ครูสอนค่ะ  เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนโดยใช้ครูตู้เป็นหลัก นักเรียนจะต้องจดบันหรืออ่านข้อสอบจาก TV  เมื่อกล้องจับภาพไปที่บรรยากาศการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนต้นทาง  แล้วนักเรียนปลายทางเขาจะตามไม่ทัน

ปล. ระบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปใช้แบบเดิมจะดีกว่าค่ะ 

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ