การจัดการเรียนการสอนDLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Posted by supicha | 11 ก.พ. 62
2,003 views

เมื่อไรจะจัดอบรมการผ่านDLTV ให้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเมื่อมีสื่อการเรียนการสอนแต่ครูไม่สามารถที่จะสอนเด็กเล็กได้ เนื่องจากใช้ไม่เป็น

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ