ข้อเสนอแนะ

Posted by chanatip-p@msn.com | 05 มิ.ย. 62
678 views

อยากให้ออกอากาศโดยวิธีการสอนสดเหมือนเดิมคะ นักเรียน ครูปลายทางได้เชื่อมต่อกับครูต้นทางได้ทำให้นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียนและถ้ามีเหตุการณ์ ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน ครูสามารถนำมาใช้สอนนักเรียนได้ทำให้ทันต่อเหตุการณืปัจจุบันซึ่งดีกว่าการใช้เทปที่ข้อมูลบางอย่างเป็นอดีตทำให้นักเรียนเข้าใจผิดในบางเรื่องคะ

0 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ