ขอโครงสร้างหลักสูตร พร้อมตัวชี้วัด ปี 2562

Posted by mutita | 01 ส.ค. 62
2,208 views

ขอโครงสร้างหลักสูตร พร้อมตัวชี้วัด ปี 2562 ทุกวิชา เพราะเป็น โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV 100 % ค่ะ

11 Comments

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานในส่วนนี้ค่ะ

เข้าสู่ระบบ

 1. สุธีญา | 12.05.64
  เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตามการศึกษาทางไกล ขอโครงสร้างหลักสูตรและตัวชี้วัด ทุกรายวิชาค่ะ
 2. krupetch2661@gmail.com | 09.04.64
  ขอโครงสร้างหลักสูตร ปี2563 ทุกรายวิชาคะ
 3. ANUTIDA AKsornkun | 10.03.64
  ขอหลักสูตรพร้อมตัวชี้วัด ปี 2563 ทุกวิชา เพราะเป็น โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV 100 % ค่ะ
 4. Sirimas | 10.03.64
  ขอโครงสร้างหลักสูตร ปี2563 ทุกรายวิชาคะ
 5. ครูยวน | 14.12.63
  ขอโครงสร้างหลักสูตร พร้อมตัวชี้วัด ปี 2563 ทุกวิชา
 6. kanlaya | 29.11.63
  ขอทราบโครงสร้างหลักสูตร ปี่ 2563 ทุกวิขาด้วยค่ะ
 7. ตาล | 28.11.63
  ขอโครงสร้างหลักสูตร พร้อมตัวชี้วัด ปี 2563 ทุกวิชา เพราะเป็น โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV 100 % ค่ะ
 8. คุณจี้ รักเพื่อน | 13.11.63
  ขอโครงสร้างหลักสูตรพร้อมตัวชี้วัด ปี 2562 วิชาภาษาไทย การงานอาชีพ ศิลปะและสุขศึกษาค่ะ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาค่ะ
 9. krupetch2661@gmail.com | 17.05.63
  ขอโครงสร้างหลักสูตร พร้อมตัวชี้วัด ปี 2563 ทุกวิชา เพราะเป็น โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV 100 % ค่ะ
 10. นายเจตน์ | 16.05.63
  ขอโครงสร้างหลักสูตร พร้อมตัวชี้วัด ปี 2562 ทุกวิชา เพราะเป็น โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV
 11. vomnoon@hotmail.com | 09.03.63
  ขอโครงสร้างหลักสูตร พร้อมตัวชี้วัด ปี 2562 ทุกวิชา เพราะเป็น โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV 100 % ค่ะ